Prin completarea formularului de inscriere si a formularului de comanda sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa intre in baza de date a companiei MM Castelini House S.R.L. , inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub numarul 3137, aceasta avand dreptul sa colecteze si sa administreze datele dumneavoastra cu character personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Castellini Tailoring colecteaza date cu caracter personal, numai cu acordul voluntar al clientului, pentru facturarea si expedierea comenzilor si/sau retururilor, pentru trimiterea de newslettere/sms-uri periodice, contactarea clientului pentru rezolvarea situatilor anterior/ulterior comenzii, contactarea clientului la cererea sa voluntara.

Clientul are drept de acces, interventie si opozitie asupra datelor personale comunicate, conform legii 677/2001, in mod gratuit, printr-o cerere scrisa, semnata si datata. 

Datele personale furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al MM Castelini House S.R.L. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la adresa Str. Bucium Nr. 5, Cluj-Napoca, sediul firmei SC.MM Castelini House S.R.L.

MM Castelini House S.R.L. se obliga:

• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

• sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

• sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Clientul are dreptul de a solicita, o singura data pe an, in scris, evidenta modului in care datele personale ale acestora sunt prelucrate.

Live Chat